Pěnový hasicí sprej. Ukázka realizace pro zahraničního partnera.